KONFERENCJA

„Starzenie się ludności, rynek pracy i finanse publiczne w Polsce”

9 marca 2017 r. Novotel Warszawa Centrum, ul. Marszałkowska 94/98

9.30 -14.00

Rejestracja: ageinginpoland.konfeo.com

  • prezentacja Sprawozdania krajowego – Polska 2017 r. przygotowanego przez Komisję Europejską
  • najnowsze analizy scenariuszowe: rynek pracy, PKB, bilans systemu emerytalnego, zatrudnienie cudzoziemców
  • konsensus czy alternatywa: dane OECD, Bank Światowy
  • ewaluacje polityki publicznej – doświadczenia międzynarodowe

Podczas konferencji przedstawione zostaną najnowsze analizy związane ze skutkami starzenia się ludności w Polsce w dwóch newralgicznych sferach: rynku pracy oraz finansów publicznych i sytemu emerytalnego. Najnowsze analizy scenariuszowe/prognozy w horyzoncie 2050 roku pokażą skutki zmian demograficznych dla podaży pracy, zatrudnienia, bezrobocia, popytu na pracę cudzoziemców oraz PKB, a także wysokości emerytur oraz przychodów, wydatków i bilansu systemu emerytalnego oraz sektora finansów publicznych.

Dyskusja obejmie także ocenę najważniejszych polityk przeciwdziałających skutkom starzenia się ludności, w szczególności dotyczących wieku emerytalnego, polityk wspierających aktywność zawodową kobiet i osób starszych, a także zmian w zakresie zasad waloryzacji i indeksacji świadczeń w systemie emerytalnym. Pozwoli to na sformułowanie zaleceń dla polityki publicznej, które służyć będą przeciwdziałaniu negatywnym skutkom starzenia się ludności w Polsce.